?Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie?
Operacja pt: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup nowoczesnych maszyn budowlanych i wprowadzenie nowych usług
Mająca na celu: Rozwój firmy "Szczygieł-Bud" poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz wdrożenie innowacji z poszanowaniem walorów środowiska naturalnego
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej ramach poddziałania
?Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność?
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020